Profilhåndbok for HAfS UTVIKLING

Her kan du sjå eksempel på bruk av logo, farge, typografi og anna materiell som er utvikla til HAFS Utvikling. Profilen og identiteten er utvikla av gasta.no

 

Logo

Last ned vår logo i positiv

CMYK

Logo i png format
Logo i eps format
Logo i jpg format
 

RGB

Last ned vår logo i negativ

CMYK

Logo i png format
Logo i eps format
Logo i jpg format
 

RGB

Last ned vår logo i s/h

CMYK

Logo i png format
Logo i eps format
Logo i jpg format
 

RGB

Logo i png format
Logo i eps format
Logo i jpg format

Logo i png format
Logo i eps format
Logo i jpg format

Logo i png format
Logo i eps format
Logo i jpg format

 

Typografi

I den grafiske profilen er det fontfamilien Sailec som er brukt.

Sailec is a very clean typeface inspired by type foundry of the International Typographic style. The low contrast makes it very interesting in display. The Sailec family includes 7 weights, from Hairline to Black, with their corresponding italics. Each font includes OpenType Features such as Stylistic Alternates, Proportional Figure, Tabular Figures, Numerator, Superscript, Denominators, Scientific Inferiors, Subscript, Ordinals, Ligatures and Fractions. It’s a totally neutral typeface

Denne kan du laste/kjøpe her. Kjøp fontfamilie her.

 

Fargar

Vi har utvikla ein fargepalett som skal brukast til alle produkta/grafisk material til HAFS Utvikling. Få oversikt over fargekodane her.
Last ned fargeoversikt over følgjande fargeverdiar:

PANTONE

Fargekart i png format
Fargekart i eps format


Powerpointmal