Ynskjer du ta Meisterbrev?

Bedrifter i HAFS har etterspurt om det er mogeleg å tilby Meisterbrevutdanning lokalt.

Dette kan vi få til i samarbeid med Folkeuniversitetet i Sogn og Fjordane. Følg lenka for meir informasjon om sjølve utdanningløpet med fagleg innhald.

Vi er i første omgang ute etter å sondere etterspørsel, og om det er nok deltakarar til å få dette til lokalt.

Er dette noko du ynskjer for deg eller dine tilsette så ta kontakt med HAFS Utvikling v/Linda Hovland, tlf 99 01 78 52, e-post linda.hovland@hafsutvikling.no