Vi takkar for oss

Dalefjordbrua 2.jpg

Tilsette i HAFS Utvikling AS ønskjer å takke næringsliv og næringsorganisasjonar i Hyllestad, Askvoll, Fjaler og Solund for tett og godt samarbeid. Vi har fått tatt del i svært mange spennande prosjekt, som gjev oss tru på sterk vekst blant næringslivet i regionen . 

Våre eigarkommunar ynskjer ikkje lenger å organisere utviklingsarbeidet gjennom vår felles næringsorganisasjon. De må derfor kontakte dykkar kommune for eventuell bistand framover. 

TAKK for oss!

Linda, Anne Kari, Britt, Per Arne, Anders