Opning av kontor på Hardbakke

Vår tilsett ved kontoret er Anne Kari Reigstad

Tlf: 979 68 522
E-post: anne.kari.reigstad@hafsutvikling.no

Vi etablerer oss med kontor på Hardbakke, i Solund Næringsbygg. Første opningsdag vert torsdag 02.mars klokka 10:00.  Vi markerer dette med kaffi og kake til dei som tek turen innom.Kontoret vil elles ha opningstid tysdag og torsdag klokka 10:00 - 14:00

Du kan alltid kontakte oss utanom oppsett kontortid

HAFS Utvikling AS ønskjer å vere næringslivet i Solund sin støttespelar for utvikling og auka verdiskaping