Kurstilbod 2017

Næringslivet i HAFS har etterspurt om HAFS Utvikling kan tilrettelegge kurs og utdanning i regionen.
Vi kan i 2017 tilby følgjande kurs:

  • Fagbrev i Sal og servce
  • Meisterbrev- Bedriftsleiing
  • Engelsk oppfrisking
  • Økonomistyring
  • Norsk

    Fleira av kursa er gratis å delta på. Det du må berekne er reisekostnad og tidsbruk. Meir informasjon om påmelding og innhald i kursa finn du i kurskatalogen vår.
    Kursa vil bli halde i Fjaler, anten på Dale vidaregåande skule eller ved UWC Nordisk i Flekke. Vi har valt Folkeuniversitetet i Sogn og Fjordane som samarbeidspart og det er dei tilrettelegg kursa for oss..