Industriseminar Lutelandet

Det planlagde industriseminaret på Lutelandet 12. januar vart utsett. Ny dato er 15. mars.

Du finn meir informasjon om seminaret og lenk til påmeldingsskjema nedanfor.

PROGRAM (førebels):

10.00

10.30

11.00

11.15

11.45

12.15

13.00

13.45

14.15

14.30

15.00

15.30

Frammøte - registreing og kaffi

Buss - omvisning på indurstriområdet

Velkommen, styreleiar Jan Balstrand, Lutelandet Utvikling AS

Veolia: Korleis ser marknaden for riving av oljeinstallasjonar ut, og kva skal vi få til på Lutelandet?

Lutelandet Offshore, Tor Gjertsen: Dette vil vi få til på Lutelandet.

Lunsj med mingling

Vestavind Kraft, Stig Svalheim: Skal vindkraft gi ny kraft til industriprosjektet?

Greenstat AS, Vegard Frihammer: Kan hydrogen produsert av vind og vatn frå Lutelandet drive miljøvenlege skip?

Pause med mingling

SMC AS, Anette Traa: Gjennom samarbeid kan små bedrifter nå fram.

HAFS Utvikling, Anders Lien: Industriens plass i utviklinga av HAFS.

Oppsummering.