Etablererkontor i HAFS

I HAFS er der liten oversikt på ledige kontor og fasilitetar der nyetablerarar kan ha base iførste steg mot realisering av eiga bedrift.

HAFS Utvikling kartlegg no det som er tilgjengeleg av kontorlokale i dei eksisterande miljøa ein har, og ser på 4 punkt:

·         Skaffe oversikt over ledige kontor og næringsbygg

·         Skaffe oversikt over klynger og bransjar i dei eksisterande miljøa

·         Ha oversikt på tilgjengelegheit og marknadsføre ledige lokale for etablerarar

·         Lage finansieringsløysing som gagnar både utleigar og leigetakar

 

Når HAFS Utvikling har fått inn dette materiale vil vi vurdere vidare arbeid med prosjektet.

Kontakt Linda Hovland i HAFS Utvikling om du har næringslokaler for utleige eller sal.

Epost: linda.hovland@hafsutvikling.no

Tlf: 99 01 78 52