VRI4- midlar til forsking og utvikling i næringslivet

Sogn og Fjordane fylkeskommune lyser ut midlar som skal mobilisere og motivere bedrifter i fylke til å bruke meir forsking og utvikling (FoU) i utviklingsarbeidet sitt

EIn kan totalt hent ut kr 140 000,- frå ordninga. Sjå vidare om du er i posisjon til å kunne søke og kva som må til..........