Back to All Events

Årsmøte Solund Næringssamskipnad

Tysdag 19. april kl. 18.15 held Solund Næringssamskipnad årsmøte på Solund Leilegheitshotell. Alle næringsaktørar i Solund er velkomne.

Saksliste

1.      Val av møteleiar

2.      Val av sekretær

3.      Val av to representantar til å skrive under møteboka

4.      Godkjenning innkallinga

5.      Godkjenning sakslista

6.      Oppteljing av stemmeberettiga

7.      Godkjenning årsmelding

8.      Godkjenning rekneskap og revisjonsmelding

9.      Godkjenning kontingent 2016

10.     Godkjenning budsjett 2016

11.      Val

a.       Styreleiar

b.      Styremedlemmer

c.       Varamedlemmer

d.      Valnemnd

e.       Revisorar

12.      Andre saker

a.       Endring av vedtekter

13.       Til orientering

a.       Solundprisen

 

Det vert servert kaffi og kake.

 

Vel møtt!

 

For styret i Solund Næringssamskipnad,

Rolf Eide

Leiar

Tlf. 975 05 148

E-post: rolf@hafs-elektro.no

 

 

Earlier Event: March 16
Årsmøte Hyllestad Næringsråd
Later Event: April 26
Næringslivsfrukost i Askvoll