Back to All Events

Årsmøte Hyllestad Næringsråd

Foto: Petur Thor Photography

Foto: Petur Thor Photography

Onsdags 16. mars kl. 19.00 er det årsmøte i Hyllestad Næringsråd på Hotel Sognefjord. 

 

Saksliste:

HNR/ÅM16-01: Godkjenning av innkalling og sakliste

HNR/ÅM16-02: Val av møteleiar og referent

HNR/ÅM16-03: Val av to personar til å skrive under protokoll

HNR/ÅM16-04: Godkjenning av årsmelding 2015

HNR/ÅM16-05: Godkjenning av rekneskap 2015

HNR/ÅM16-06: Fastsetjing av medlemskontingent

HNR/ÅM16-07: Godkjenning av budsjett 2016

HNR/ÅM16-08: Val av leiar (for 1 år)

HNR/ÅM16-09: Val av styremedlemmar og varamedlemmar

HNR/ÅM16-10: Val av revisor

HNR/ÅM16-11: Val reiselivslag

HNR/ÅM16-12: Val av valnemd

Orientering: Hafs Utvikling AS – status og prosjekter i regionen

 

 

Earlier Event: March 15
Industriseminar Lutelandet
Later Event: April 19
Årsmøte Solund Næringssamskipnad