Back to All Events

Årsmøte Askvoll Næringsutvikling

Foto: Steinar Bauge

Foto: Steinar Bauge

Måndag 07. mars kl. 17.30 er det årsmøte i Askvoll Næringsutvikling på Askvoll Sjøbuer. 

Saksliste

Sak 1. Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 2. Val av møteleiar og referent

Sak 3. Val av 2 personar til å skrive under protokollen

Sak 4. Styret si årsmelding

Sak 5. Rekneskap 2015

Sak 6. Fastsetjing av serviceavgift for 2016

Sak 7. Budsjett for 2016

Sak 8. Handsaming av innkomne saker

Sak 9. Val

Orientering: Hafs Utvikling AS – status og prosjekter i regionen

 

Earlier Event: March 2
Næringsmøte i Solund
Later Event: March 15
Industriseminar Lutelandet