Back to All Events

Næringsmøte i Solund

Onsdag 2. mars arrangerer Solund Næringssamskipnad møte på Solund Leilegheitshotell for alle næringsaktørar i Solund.  

PROGRAM

  • Informasjon om Solund Næringssamskipnad – v/Rolf Eide, Solund Næringssamskipnad
  • Staduavhengige arbeidsplassar, nye måtar å tenke på arbeid – v/Tom Erling Bahus, Gress Vest
  • Utvikling av Hortimare i Solund – v/Tom Erling Bahus, Hortimare
  • Kajakk som satsingsområde for Solund – v/Tom Erling Bahus
  • PAUSE
  • Havbruknæringa sitt behov for næringsareal i framtida – v/Øyvind Kråkås, Salmon Group
  • Diskusjon om heile næringslivet sitt behov for næringsareal

 

Det vert servert kaffi og kake.

Vel møtt!

Styret i Solund Næringssamskipnad

 

Ved spørsmål, kontakt leiar Rolf Eide (975 05 148, rolf@hafs-elektro.no) eller sekretær Mark Elvevåg (950 28 232, mark.elvevag@hafsutvikling.no).

 

Earlier Event: February 10
Karrieremesse i Bergen