Back to All Events

Årsmøte Fjaler Næringsutvikling

Velkommen til årsmøte i Fjaler Næringsutvikling torsdag 28. april kl. 20.00 på HAFS Utvikling sitt kontor på Dale Senter.
 

Årsmøte 2015

SAKLISTE

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
 2. Val av møteleiar og referent
 3. Val av to personar til å skrive under protokollen
 4. Styret si årsmelding
 5. Rekneskap
 6. Styret sitt framlegg til budsjett.
 7. Styret sitt framlegg til medlemskontigent
 8. Styret sitt framlegg til årsplan
 9. Val av tre styremedlemmer
 10. Val av styreleiar
 11. Val av valnemnd
 12. Handsaming av innkomne framlegg

Ta kontakt med Linda Hovland i HAFS Utvikling (tlf. 990 17 852, linda.hovland@hafsutvikling.no) for å få tilsendt sakene.

Dale 20.04.2016

Fjaler Næringsutvikling                         

Magnar Høyvik

-styreleiar-

 

Earlier Event: April 26
Næringslivsfrukost i Askvoll
Later Event: June 1
Etablerarkurs