Back to All Events

Kurs: Investorkapital

  • Sognefjord Hotell Leirvik i Sogn (map)

Utvikling av nye produkt og tenester er ofte kapitalkrevande. Å skaffe kapital kan vere krevande og vanskeleg. Kva skal til for å komme i posisjon hos kapitalkrafta? Dette og andre tema rund korleis ein skaffar seg kapital får du belyst denne kvelden. Kurset er ei  4-timars kveldsøkt.

 

 

 

Tema som vert gjennomgått:

  • Typer investorkapital
  • Kva ser ein investor etter,
  • Kven er rett investor for din bedrift,
  • Trene på å selje seg inn,
  • Prising av selskap,
  • "Bootstrapping" - korleis beheld ein kontroll sjølv om ein får inn ny kapital og nye eigarar

Meld deg på

Kurset er ein del av Temakursa som Sogn og Fjordane fylkeskommune arrangerer for næringslivet

Earlier Event: March 2
Kurs i Økonomi og rekneskap
Later Event: May 29
Førsommarkveld