Back to All Events

Kurs i Økonomi og rekneskap

  • Hotel Sognefjord Leirvik (map)

Målet med kurset er å auke økonomiforståinga og gje nokre verktøy inn i arbeidet med å skape oversikt og planlegge økonomien i bedrifta.

 

Korleis arbeider vi oss gjennom kurset:

Vi vekslar mellom presentasjonar og praktisk arbeid med eigen forretningside/bedrift.  Vi viser døme på reknearkmodellar som vi kan nytte i eige arbeid.  Og så legg vi opp til mykje dialogog lufting av eigne problemstillingar slik at kurset vert mest muleg praktisk retta for deltakar.

Viktige tema vi er innom:

Oppbygging og samanheng mellom resultatrekneskap og balanse
Analyse av rekneskapet
Viktige nøkkeltal
Finne kapitalbehovet, finansieringsoppsett
Kva må vi førebu til rekneskapsførar
Kva rapportar ber vi rekneskapsførar om
Kort om mva, skatter og avgifter
Korleis leitar vi etter forbetringar
Måle forbetringar
Kva faresignal skal vi sjå etter
Ulike selskapsformer

Kurshaldar er Ronny Mowatt, Mentor AS

 Meld deg på

Earlier Event: February 1
ETABLERERKURS I HAFS
Later Event: March 30
Kurs: Investorkapital