Back to All Events

Frukostmøte

Sparebanken Sogn og Fjordane inviterer til frukostmøte for å setje fokus på fylket sine utviklingsmogelegheiter.

Fredag 16. oktober kl. 08.30 blir det møte på Hauglandsenteret, Høegh-bygget. 

Program:

 • Kan økonomisk nedtur for landet bli opptur for HAFS?
  Arvid Andenæs kommenterer den økonomiske stoda med låg kronekurs, låg rente og eksportsuksess.
   
 • UWC som lokal utviklingsaktør?
  Arne Osland / Elisabeth Bøe - kva mogelgheiter ser vi framover
   
 • Inkludering som merkevare?
  Inger Johanne Osland / Anders Lien - Tenketanken HAFS presenterer første rapport
   

Påmelding innan tysdag 13. oktober til ingar.valvik@ssf.no eller på mobil: 997 01 083.

Venleg helsing

Sparebanken Sogn og Fjordane
Ingar Valvik
Banksjef bedriftsmarknad

Later Event: October 20
Kurs: Starte eiga bedrift