HAFS Utvikling - vi hjelper deg frå idé til gjennomføring!

HAFS Utvikling ønskjer å vere næringslivet i Hyllestad, Askvoll, Fjaler og Solund sin støttespelar for utvikling og auka verdiskaping i regionen. Vi tilbyr rådgjeving og kan hjelpe til med finansiell støtte og eit breitt kontaktnett innan både næringsliv og offentleg forvaltning. Ta gjerne kontakt for ein prat!